2024 Sirkü & Haber & Duyuru

"2024/131" - 22.07.2024

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Sigorta Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru

"2024/130" - 17.07.2024

1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

"2024/129" - 17.07.2024

2024/2. Dönem Kurum Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Değişiklik

"2024/128" - 10.07.2024

Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler Hakkında SGK Genelgesi

"2024/127" - 10.07.2024

1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı

"2024/126" - 10.07.2024

Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunma Hazırlığı İçinde Olunan Vergi Tasarısı Hakkında TURMOB Başkanı’nın açıklamaları.

"2024/125" - 08.07.2024

Vergi Dairesi Başkanlıkları 1 Eylül 2024 Tarihinden İtibaren Kapatılıyor

"2024/124" - 01.07.2024

SGK’nın Uyguladığı Tecil Ve Taksitlendirme Usul Ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı

"2024/123" - 01.07.2024

Bazı Vakıf İşyerleri 14.06.2024 Tarihinden Sonra Teşviklerden Yararlanamayacak

"2024/122" - 27.06.2024

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

"2024/121" - 27.06.2024

Mali Tatil 2-20 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Uygulanıyor

"2024/120" - 25.06.2024

e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları Hakkında GİB Bilgilendirme Duyurusu

"2024/119" - 25.06.2024

Genel Kurul Ve Yönetim Organınca Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Esaslar

"2024/118" - 20.06.2024

Ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşları İle Finansman Şirketleri Ve Tasarruf Finansman Şirketleri BSMV'ye Tâbi İşlemleri İçin Dekont Düzenleyebilecekler.

"2024/117" - 20.06.2024

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı

"2024/116" - 20.06.2024

2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hakkında Duyuru

"2024/115" - 10.06.2024

Defter Raporu Beratı Hakkında e-Defter Mükelleflerinin Dikkatine

"2024/114" - 10.06.2024

İhracat Bedelinin TCMB’na Satışı %40’dan %30’a indirilmiştir.

"2024/113" - 05.06.2024

6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık Ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi

"2024/112" - 05.06.2024

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin 7256 Ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirlendi.

"2024/111" - 05.06.2024

Anonim Ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekiyor

"2024/110" - 05.06.2024

GİB Duyurusu: E‐Belge Uygulamalarında Karekod Kullanımı HakkındaGüvenli Ödeme İşlemi 2. El Araç Alım-Satım İşlemleri İçin Kullanılabilecek

"2024/109" - 05.06.2024

FAST Güvenli Ödeme İşlemi 2. El Araç Alım-Satım İşlemleri İçin Kullanılabilecek

"2024/108" - 28.05.2024

En Çok Vergi Ödeyen Mükellef Listelerinin Açıklanmasına İlişkin Esaslar Belirlendi

"2024/107" - 28.05.2024

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Sonrası 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru, Bildirim, Beyan Ve Ödeme Süreleri

"2024/106" - 28.05.2024

Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerlerde 7256 Ve 7326 Sayılı SGK Yapılandırma Taksitlerinde Düzenleme Yapıldı

"2024/105" - 27.05.2024

2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24/05/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hakkında Duyuru

"2024/104" - 27.05.2024

Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5’den, %4,5’e Çıkarıldı

"2024/103" - 21.05.2024

21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Tecil Faiz Oranı Yıllık %48’e Yükseltilmiştir.

"2024/102" - 21.05.2024

SGK Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %4,5 Olarak Belirlenmiştir

"2024/101" - 21.05.2024

E-Defter Berat Verme Süreleri Değiştirildi

"2024/100" - 21.05.2024

01.10.2024 Tarihinden İtibaren SGK’ya 5.000 TL Üzeri Kesinleşmiş Borcu Olanlar İhalelere Katılamayacak

"2024/099" - 17.05.2024

Özel Bina Ve İhale Konusu İşlere Ait İlişiksizlik Belgesi Verilmesi İş Ve İşlemlerinde Değişiklikler Yapıldı

"2024/098" - 15.05.2024

2024 Yılı I. Dönem Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

"2024/097" - 03.05.2024

Ödenmeyen 2023 Yılı Aralık Ayı Sgk Yapılandırma Taksiti Diğer Taksitlerle Mahsup Edilebilecek

"2024/096" - 03.05.2024

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması Bazı Oran Artışları Yapılarak 31 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı

"2024/095" - 02.05.2024

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli İslahiye Ve Nurdağı İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülük Süreleri Uzatıldı

"2024/094" - 30.04.2024

Kredi Kartı veya Banka Kartıyla Prim Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu Hak.

"2024/093" - 30.04.2024

2024 yılının ilk geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmayacağına ilişkin 30.04.2024 tarihli tebliğ yayımlandı.

"2024/092" - 30.04.2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayınlandı.

"2024/091" - 30.04.2024

Yeme İçme Hizmetlerinde Kdv Oranlarının Uygulanmasına İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı

"2024/090" - 30.04.2024

Anayasa Mahkemesi Ek Kurumlar Vergisini Anayasaya Aykırı Bulmadı

"2024/089" - 26.04.2024

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Ba Bs Formu ve E-Defter Berat Yükleme Süreleri Uzatılmıştır.

"2024/088" - 19.04.2024

2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesine İlişkin SGK Duyurusu Hak.

"2024/087" - 18.04.2024

2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.

"2024/086" - 16.04.2024

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler

"2024/085" - 16.04.2024

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.3.2024 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilecekler

"2024/084" - 05.04.2024

31.03.2024 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar (I. Geçici Vergi Dönemi)

"2024/083" - 01.04.2024

1 Nisan 2024 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında (senette veya vadeli çekte faiz oranı belirtilmemiş ise) yıllık %51,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir.

"2024/082" - 01.04.2024

Oda Kayıtları Usulüne Göre Olmayanların Tarım Ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü Kaydına Göre Sigortalılıkları Geçerli Sayılır

"2024/081" - 28.03.2024

2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 2024/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması

"2024/080" - 13.03.2024

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2‘Den %3’e Çıkarıldı

"2024/079" - 13.03.2024

Menkul Satış Sözleşmelerine İlişkin Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden Yerine Getirilmesi Ve Kabulüne İlişkin Değişiklik Yapıldı

"2024/078" - 11.03.2024

Bazı NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı

"2024/077" - 08.03.2024

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

"2024/076" - 04.03.2024

Bazı Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedelinin Türk Parası Cinsinden Yapılması Zorunluluğuna İlişkin Önemli İstisnaların Yer Aldığı 2024-32/69 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

"2024/075" - 04.03.2024

İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

"2024/074" - 04.03.2024

01/01/2024-31/12/2024 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2024/073" - 29.02.2024

Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi Yayınlandı

"2024/072" - 29.02.2024

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

"2024/071" - 29.02.2024

Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

"2024/070" - 29.02.2024

Ticari kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/069" - 29.02.2024

Ücret Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/068" - 29.02.2024

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/067" - 29.02.2024

Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/066" - 28.02.2024

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

"2024/065" - 2024/065

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

"2024/064" - 27.02.2024

2023 Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü

"2024/063" - 27.02.2024

2023 Yılında Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

"2024/062" - 27.02.2024

2023 Takvim yılı Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

"2024/061" - 21.02.2024

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

"2024/060" - 21.02.2024

İhracata Tam Destek Kredi Paketi” Alternatifli Seçenekleriyle İhracatçıların Hizmetinde (TİM Açıklaması)

"2024/059" - 21.02.2024

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

"2024/058" - 14.02.2024

KDV Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

"2024/057" - 12.02.2024

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

"2024/056" - 12.02.2024

ABD Doları İle İşlem Yapma Yasağı Olan Irak Bankalarına Yeni Bankalar Eklendi

"2024/055" - 06.02.2024

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.01.2024 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilirler

"2024/054" - 06.02.2024

Kore Cumhuriyeti İle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı

"2024/053" - 06.02.2024

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu

"2024/052" - 06.02.2024

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartlarında Yeni Düzenleme Yapıldı

"2024/051 Nolu Sirküler" - 05.02.2024

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2023 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

"2024/050" - 31.01.2024

İhale Makamı İle Düzenlenen Sözleşmenin Hükmünden Kısmen Veya Tamamen Yararlanılmayan Kısmına İsabet Eden Damga Vergisinin Ret Ve İade Edilmesine İlişkin Tebliğ

"2024/049" - 31.01.2024

Esnaf Ahilik Sandığının Yürürlüğü 01.01.2025 Tarihine Ertelendi

"2024/048" - 31.01.2024

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 9.270 TL’ye Çıkarıldı

"2024/047" - 30.01.2024

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemlerinde Verilmesine İlişkin Tercih 31 Ocak 2024 Tarihine Kadar Yapılabilir

"2024/046" - 30.01.2024

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2024’e Kadar Yaptırılması Gerekiyor

"2024/045" - 29.01.2024

2024 Yılında Sigortalı Başına 700 Tl Asgari Ücret Desteği Verilecektir

"2024/044" - 29.01.2024

6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

"2024/043" - 29.01.2024

Tebligat Pusulası Güncellendi

"2024/042" - 22.01.2024

Makaronların Müteselsil Sorumluluk Uygulamasına Dahil Edilmesine İlişkin Tebliğ Değişiklikleri Yapıldı .

"2024/041" - 22.01.2024

Sanal Veya Fiziki Ortamda Satılan Kart, Şifre Ve Kodlarda KDV Uygulaması

"2024/040" - 19.01.2024

2024 Yılı Fatura Düzenleme Tutarı Sınırı

"2024/039" - 19.01.2024

2024 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

"2024/038" - 19.01.2024

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

"2024/037" - 16.01.2024

2024 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas Ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler

"2024/036" - 10.01.2024

Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

"2024/035" - 10.01.2024

Şirketlerde Kullanılan Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki Ve Diğer Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2024 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir

"2024/034" - 10.01.2024

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü; Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2024/2 Sayılı Genelge Yayımladı.

"2024/033" - 08.01.2024

Aralık 2023 Dönemine İlişkin Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamesi 29 Ocak 2024 Tarihine Kadar Verilebilir

"2024/032" - 05.01.2024

Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2024-30.06.2024)

"2024/031" - 05.01.2024

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL olarak açıklandı.

"2024/030" - 05.01.2024

2024 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Yıllık %48 Olarak Belirlendi

"2024/029" - 05.01.2024

Avukat zorunluluğuna uymayana aylık 40 bin TL ceza!

"2024/028" - 05.01.2024

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1. Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

"2024/027" - 03.01.2024

Ücret Geliri Elde Edenlerin Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Şartları

"2024/026" - 03.01.2024

7491 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

"2024/025" - 03.01.2024

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 1 Temmuz 2024’e Kadar Yeni Nesil ÖKC’ler İle Değiştirilmesi Zorunluluğu

"2024/024" - 03.01.2024

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Belirlendi

"2024/023" - 03.01.2024

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı

"2024/022" - 02.01.2024

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) İle 2024 Yılı Emlak Vergi Değerleri, Değerli Konut Vergisi Matrahı ve Emlak Vergi Değerlerinin Hesabına İlişkin Açıklamalar Yapıldı

"2024/021" - 02.01.2024

Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazların Özel Tüketim Vergisi

"2024/020" - 02.01.2024

2024 Yılında Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi

"2024/019" - 02.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak Harç 30.12.2023 Tarihli Resmi Gazetede (2. Mükerrer) Yayımlandı.

"2024/018" - 02.01.2024

2024 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları 30.12.2023 Tarihli Resmi Gazetede (2. Mükerrer) Yayımlandı.

"2024/017" - 02.01.2024

2024 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri açıklanmıştır..

"2024/016" - 02.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı 90.800 TL Olarak Belirlendi.

"2024/015" - 02.01.2024

2024 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

"2024/014" - 02.01.2024

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)” ile 2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları açıklanmıştır.

"2024/013" - 02.01.2024

213 Sayılı VUK kapsamında 2024 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile bazı parasal büyüklükler 30.12.2023 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlandı.

"2024/012" - 02.01.2024

Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulanan İthalat İşlemlerinde Bedelin 24/11/2023 Tarihinden Önce Ödenmiş Olması Ve İthalatın 1/4/2024 Tarihine Kadar Yapılması Şartıyla KDV İndirim Yasağı Kaldırılmıştır

"2024/011" - 02.01.2024

31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Döviz Kurları 30.12.2023 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı.

"2024/010" - 02.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

"2024/009" - 02.01.2024

2024 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi

"2024/008" - 02.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

"2024/007" - 02.01.2024

324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Belirlendi.

"2024/006" - 02.01.2024

Şans Oyunları Vergi Oranları İndirildi

"2024/005" - 02.01.2024

TURMOB Özel Sirküler: 2024 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

"2024/004" - 02.01.2024

2024 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri

"2024/003" - 02.01.2024

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Sonrası 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru, Bildirim, Beyan Ve Ödeme Süreleri

"2024/002" - 02.01.2024

50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğunda Süre Uzatımı

"2024/001" - 02.01.2024

2014 Yılı Öncesine Ait Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silindi

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları