Son Girilen Sirkü & Haber & Duyuru

"2024/061" - 21.02.2024

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

"2024/060" - 21.02.2024

İhracata Tam Destek Kredi Paketi” Alternatifli Seçenekleriyle İhracatçıların Hizmetinde (TİM Açıklaması)

"2024/059" - 21.02.2024

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

"2024/058" - 14.02.2024

KDV Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

"2024/057" - 12.02.2024

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

"2024/056" - 12.02.2024

ABD Doları İle İşlem Yapma Yasağı Olan Irak Bankalarına Yeni Bankalar Eklendi

"2024/055" - 06.02.2024

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.01.2024 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilirler

"2024/054" - 06.02.2024

Kore Cumhuriyeti İle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı

"2024/053" - 06.02.2024

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu

"2024/052" - 06.02.2024

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartlarında Yeni Düzenleme Yapıldı

"2024/051 Nolu Sirküler" - 05.02.2024

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2023 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

"2024/050" - 31.01.2024

İhale Makamı İle Düzenlenen Sözleşmenin Hükmünden Kısmen Veya Tamamen Yararlanılmayan Kısmına İsabet Eden Damga Vergisinin Ret Ve İade Edilmesine İlişkin Tebliğ

"2024/049" - 31.01.2024

Esnaf Ahilik Sandığının Yürürlüğü 01.01.2025 Tarihine Ertelendi

"2024/048" - 31.01.2024

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 9.270 TL’ye Çıkarıldı

"2024/047" - 30.01.2024

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemlerinde Verilmesine İlişkin Tercih 31 Ocak 2024 Tarihine Kadar Yapılabilir

"2024/046" - 30.01.2024

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2024’e Kadar Yaptırılması Gerekiyor

"2024/045" - 29.01.2024

2024 Yılında Sigortalı Başına 700 Tl Asgari Ücret Desteği Verilecektir

"2024/044" - 29.01.2024

6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

"2024/043" - 29.01.2024

Tebligat Pusulası Güncellendi

"2024/042" - 22.01.2024

Makaronların Müteselsil Sorumluluk Uygulamasına Dahil Edilmesine İlişkin Tebliğ Değişiklikleri Yapıldı .

"2024/041" - 22.01.2024

Sanal Veya Fiziki Ortamda Satılan Kart, Şifre Ve Kodlarda KDV Uygulaması

"2024/040" - 19.01.2024

2024 Yılı Fatura Düzenleme Tutarı Sınırı

"2024/039" - 19.01.2024

2024 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

"2024/038" - 19.01.2024

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

"2024/037" - 16.01.2024

2024 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas Ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler

"2024/036" - 10.01.2024

Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

"2024/035" - 10.01.2024

Şirketlerde Kullanılan Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki Ve Diğer Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2024 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir

"2024/034" - 10.01.2024

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü; Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2024/2 Sayılı Genelge Yayımladı.

"2024/033" - 08.01.2024

Aralık 2023 Dönemine İlişkin Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamesi 29 Ocak 2024 Tarihine Kadar Verilebilir

"2024/032" - 05.01.2024

Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2024-30.06.2024)

"2024/031" - 05.01.2024

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL olarak açıklandı.

"2024/030" - 05.01.2024

2024 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Yıllık %48 Olarak Belirlendi

"2024/029" - 05.01.2024

Avukat zorunluluğuna uymayana aylık 40 bin TL ceza!

"2024/028" - 05.01.2024

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1. Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

"2024/027" - 03.01.2024

Ücret Geliri Elde Edenlerin Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Şartları

"2024/026" - 03.01.2024

7491 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

"2024/025" - 03.01.2024

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 1 Temmuz 2024’e Kadar Yeni Nesil ÖKC’ler İle Değiştirilmesi Zorunluluğu

"2024/024" - 03.01.2024

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Belirlendi

"2024/023" - 03.01.2024

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı

"2024/022" - 02.01.2024

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) İle 2024 Yılı Emlak Vergi Değerleri, Değerli Konut Vergisi Matrahı ve Emlak Vergi Değerlerinin Hesabına İlişkin Açıklamalar Yapıldı

"2024/021" - 02.01.2024

Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazların Özel Tüketim Vergisi

"2024/020" - 02.01.2024

2024 Yılında Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi

"2024/019" - 02.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak Harç 30.12.2023 Tarihli Resmi Gazetede (2. Mükerrer) Yayımlandı.

"2024/018" - 02.01.2024

2024 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları 30.12.2023 Tarihli Resmi Gazetede (2. Mükerrer) Yayımlandı.

"2024/017" - 02.01.2024

2024 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri açıklanmıştır..

"2024/016" - 02.01.2024

2024 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı 90.800 TL Olarak Belirlendi.

"2024/015" - 02.01.2024

2024 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

"2024/014" - 02.01.2024

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)” ile 2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları açıklanmıştır.

"2024/013" - 02.01.2024

213 Sayılı VUK kapsamında 2024 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile bazı parasal büyüklükler 30.12.2023 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlandı.

"2024/012" - 02.01.2024

Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulanan İthalat İşlemlerinde Bedelin 24/11/2023 Tarihinden Önce Ödenmiş Olması Ve İthalatın 1/4/2024 Tarihine Kadar Yapılması Şartıyla KDV İndirim Yasağı Kaldırılmıştır

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları