Son Girilen Sirkü & Haber & Duyuru

"2023/201" - 30.11.2023

Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin Uzatıldığına İlişkin GİB Duyurusu Hak.

"2023/200" - 29.11.2023

Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması

"2023/199" - 27.11.2023

Anonim Ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırılıyor

"2023/198" - 27.11.2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 58,46 Olarak Belirlendi

"2023/197" - 24.11.2023

İthalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı 24.11.2023 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

"2023/196" - 23.11.2023

Geçici İş İlişkisinin Olmadığı Durumlarda İşçiler Asıl İşverenin Dosyası Üzerinden SGK’ya Bildirilecektir

"2023/195" - 23.11.2023

Yabancı Çalışanlar, Çalışma İzin Belgesinde Belirtilen Ücret Ve Meslek Kodu Üzerinden SGK’ya Bildirilmelidir

"2023/194" - 23.11.2023

(0) Gün Ve (0) Kazançlı Bildirimlerde “07-Puantaj Kayıtları” Eksik Gün Nedeni Seçilemeyecektir

"2023/193" - 23.11.2023

Motor Gücü 160 KW’ı Geçmeyen Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinin ÖTV Matrah Tutarı Yükseltildi

"2023/192" - 15.11.2023

Yıllık %24 Olarak Uygulanmakta Olan Tecil Faizi Oranı 14.11.2023 Tarihinden İtibaren Yıllık %36 Olarak Belirlenmiştir

"2023/191" - 15.11.2023

Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık % 3,5 Olarak Belirlenmiştir .

"2023/190" - 09.11.2023

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılan Bakım Çalışmasının Tamamlanması Hakkında GİB Duyuru Yayımladı.

"2023/189" - 09.11.2023

TCMB; Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişiklik Yapmıştır.

"2023/188" - 08.11.2023

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Bakım Çalışması Hakkında GİB Duyurusu

"2023/187" - 01.11.2023

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %36,75 olarak belirlendi.

"2023/186" - 01.11.2023

Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Dikkate Alınmamasına İlişkin Süre Uzatıldı

"2023/185" - 01.11.2023

Deprem Bölgesinde Erteleme Süresince İşyeri Bildirgesinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanmayacak

"2023/184" - 01.11.2023

Deprem Bölgesinde Erteleme Süresince İşyeri Bildirgesinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanmayacak

"2023/183" - 01.11.2023

Elektronik Defter Ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-Viz)

"2023/182" - 01.11.2023

İnşaat Demiri İzleme Sistemine 1 Ocak 2024 Tarihine Kadar Geçilmesi Gerekiyor

"2023/181" - 01.11.2023

Bazı Deprem İllerinde SGK Yapılandırma Başvuru Süresi 31.10.2023 Tarihinde Sonra Erecektir

"2023/180" - 24.10.2023

Yurt Dışında Çalıştırılan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları

"2023/179" - 23.10.2023

MUHSGK Beyanname Düzenleme Programının Yeni Sürümü Yayımlanmıştır

"2023/178" - 23.10.2023

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

"2023/177" - 13.10.2023

İhracat Taahhüdü Kapatılmamış Dahilde İşleme Belgelerine (belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere) Ek Süre Verildi

"2023/176" - 11.10.2023

Dijital Vergi Dairesi Uygulaması Hizmete Açıldı

"2023/175" - 11.10.2023

Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alan Mükellefler İle Sertifika Verilen Şarj İstasyonu İşletmecilerine 2 Ocak 2024 Tarihine Kadar E-Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirildi.

"2023/174" - 2023-10-11

Lisansa Tabi Faaliyetlerde Bulunanlar İle Özel Etiket Ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal Veya İthal Eden Mükelleflerin Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

"2023/173" - 11/10/2023

Elektrikli Araçlara Sunulan Şarj Hizmetine İlişkin Faturaların Teslim Anında Düzenlenmesi Ve Faturada Yer Alan Bilgilerin Anlık Olarak GİB’e Bildirilmesi Gerekiyor

"2023/172" - 11.10.2023

YN Pompa ÖKC’lerin Ara Birim Ve Pompa Ünitesi Arasındaki Bağlantıların Mühürleme İşlemi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılacak

"2023/171" - 11.10.2023

İşletmeye Dahil Olan Ve İşte Kullanılan Veya Kiralama Yoluyla Edinilen Taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi Takılması Zorunluluğu Getirildi

"2023/170" - 10.10.2023

GİB DUYURUSU; Yeniden Değerleme Oranıyla İlgili Haberlere İlişkin Açıklama

"2023/169" - 10.10.2023

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

"2023/168" - 06.10.2023

01.10.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranları (KVK 32. Madde)

"2023/167" - 28.09.2023

Yurt Dışı Borçlanma Sürelerinin Bir Kısmında Ülkemizde Bulunulması Borçlanmaya Engel Teşkil Etmemektedir

"2023/166" - 28.09.2023

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %31,75 olarak belirlendi.

"2023/165" - 25.09.2023

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.08.2023 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilirler.

"2023/164" - 25.09.2023

8.9.1999 Tarihi Ve Öncesinde Sigortalı Olanlardan Sigortalılık Süresi Ve Prim Gün Sayısı Şartının Yanısıra Yaş Şartını Sağlayanlar İçin 5 Puanlık Teşvikten Yararlanılamaz.

"2023/163" - 14.09.2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu (2023-05)

"2023/162" - 12.09.2023

KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

"2023/161" - 12.09.2023

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2023/160" - 04.09.2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttırıldı

"2023/159" - 04.09.2023

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

"2023/158" - 22/08/2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"2023/157" - 22/08/2023

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.12.2021 İle 30.06.2023 Tarihleri Arasındaki Yabancı Paralar İçin De Yararlanabilirler

"2023/156" - 19/08/2023

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi (Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elâzığ, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri dışındaki diğer ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren mükellefler)

"2023/155" - 16/08/2023

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyuru yayımladı.

"2023/154" - 16/08/2023

Deprem Bölgesinde Bulunan Sağlık Hizmet Sunucuları 24 Ay Süre İle Tecil Ve Taksitlendirme Hakkından Yararlanabilecek

"2023/153" - 14/08/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli Nurdağı Ve İslahiye İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı

"2023/152" - 12/08/2023

Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde Değişiklik Yapıldı.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları